پیام به نقاشی ساختمان

 

نصب کاغذ دیواری wallpaper installing

 

 

غلطک طرح دار نقاشی ساختمان ، طرح کاغذدیواری

 

منوی اصلی

تبلیغات

فروش رزین اپوکسی دو جزئی چوب و زیورآلات و بدلیجات در ایران sell resin epoxy in iran

جستجو در مطالب سایت نقاشی ساختمان

طرح توجيهی توليد رنگهای صنعتی و ساختمانی

 

رزینهای اپوكسی :
دو نوع مهم و پرمصرف رزینهای اپوكس عبارتند از رزینهای اپوكسی اتر گلسیدی و رزینهای اپوكسی اولیفینی
1-    رزینهای اپوكسی اتر ـ گلسیدی :

 

رزینهای اپوكسی ایكه از واكنش بیسفنل A ( دی فنلی پروپان ) و اپی كلروئیدرین تهیه می گردند از مرغوبترین نوع رزینهای اتر ـ گلسیدی تهیه می گردند از مرغوبترین نوع رزینهای اتر ـ گلسیدی می باشند كه از واكنش كندنسیونی بیسفنل A و اپی كلروئیدرین در حضور یك قلیا بدست می آیند . البته بیسفنل دیگری بنام بیسفنل F نیز در صنعت یافت می شود كه ویسكوزیته كمتری از بیسفنل A دارد .

رزینهای اپوكسی justification plan

 

رزینهای اپوكسی ایكه از واكنش بیسفنل A ( دی فنلی پروپان ) و اپی كلروئیدرین تهیه می گردند از مرغوبترین نوع رزینهای اتر ـ گلسیدی تهیه می گردند از مرغوبترین نوع رزینهای اتر ـ گلسیدی می باشند كه از واكنش كندنسیونی بیسفنل A و اپی كلروئیدرین در حضور یك قلیا بدست می آیند . البته بیسفنل دیگری بنام بیسفنل F نیز در صنعت یافت می شود كه ویسكوزیته كمتری از بیسفنل A دارد .

رزینهای اپوكسی

 

این تركیبات اثر هستند اما وجود حلقه سه عنصری باعث ایجاد خواص غیر معمول در آنها می شود .
 مهمترین اپوكسی شناخته شده ، ساده ترین آنها یعنی اتیلن اكسید می باشد كه آن را در مقیاس صنعتی از اكسیداسیون كاتالیكسی اتیلن با هوا بدست می آورند.

اپوكسي justification plan

 

بر خلاف اترهای معمولی ایوكسیدها در شرایط معمولی گسسته می شوند .
ایوكسی استر      استر لییكاسیون    اسید چرب روغنی + رزین ایوكسی
رزینهای ایوكسی استر شباهت زیادی به الكید رزینها دارند و رزین های ایوكسی استر به مراتب ارزانتر از خود رزینهای ایوكسی می باشند زیرا كه به مقدار زیادی از اسیذهای چرب روغنی ارزان قیمت در ساختمان نشان بكار رفته هر چند كه مقاومت شیمیائی حلالی ایوكسی ـ استرها به اندازة رزینهای ایوكسی تنها نمی باشد ولی از نظر مقاومت شیمیائی و حلالی بمراتب از آلكیدها و رزینی ـ روغنی دارند و به علاوه اینكه از چسبندگی و انعطالف پذیری بهتری نیز برخوردارند .
و ایوكسی استرها به علت داشتن همین خواص عالی در ساخت پوششهای صنعتی از قبیل استریهای اتومبیلی وارنیشهای اتومبیلی ، وارنیشهای چاپی ، وارنیشهای رنگهای حفاظتی و رنگهی محلول در آب و غیره بكار می روند .
  ـ از طرفی رزینهای ایوكسی استر بلند روغن كه هوا خشك می باشند بعلت مقاومت ضعیف در مقابل گج شوندگی برروی سطوح بیرونی قادر به رقابت با رزینهای الكید نمی باشد .
در واكنش استر یمیكاسیون رزینهای ایوكسی استر هر دو عامل اپوكسی و ئیدروكسی رزینهای ایپوكسی شركت می كنند كه گروه ایوكسی فعال تر از گروههای ئیدروكسی نسبت به كربوكسی می باشند و در نتیجه گروهای اپوكسی باعث تشكیل گروههای ئیدروكسی بر كربن مجاور گروه كربوكسی می گردد و بدین ترتیب بر تعداد گروههای ئیدروكسیل اولیه رزینهای ایوكسی افزوده می گردد بنابراین هر رزین ایوكسی كه در اصل دو عامل اپوكسی و   n عامل ئیدروكسی دارد و در نهایت (n+2)عامل ئیدروكسیل و(n+4) فانكشنها خواهد شد .

 

طریقه ساخت یك اپوكسی استر
با استفاده از یك حلال رقیق كننده مناسب رقیق می كینم .
رزین های ایوكسی استر را همانند رزینهای الكیدی به سه طبقه / بلند / كوتاه روغن تقسیم می نمایند .
اكی والان استریفیكالیسیون عبارتست از گرم رزین ایوكسی لازم جهت استریفای نمودن كامل یك گرم ـ مول از اسید چرب هیجده كربنه یا 60 گرم اسید استیك )

اكی والان استریفیكاسیون رزین اپوكسی اكی والان وزن اسید چرب درصد اسید چرب طول روغن
1 5/0 ـ 3/0 45ـ32 کوتاه
1 7/0 ـ 5/0 53ـ45 متوسط
1 9/0 ـ 7/0 59ـ53 بلند


حلالیت رزینهای اپوكسی استر بیشتر از رزینهای اپوكسی می باشد و لذا با افزایش طول روغن انحلال پذیری رزینهای اپوكسی استرافزایش می یابد بطوری كه اپوكسی استرهای بلند روغن در حلالهای آلفتیك از قبیل ماینرال سیراست VMSNP نفتا و غیره و متوسط روغن در مخلوط حلالهای آلفیتك و آروماتیك و كوتاه و روغن ها در تینرهای آروماتیك قابل حل هستند .
رزینهای اپوكسی استر بلند روغن نیز همانند رزینهای الكیدی بلند روغن هوا خشك بوده و خاصیت خشك شوندگی آنان تابع بند دو گانه موجود در اسیدهای چرب بكار رفته در ساخت آنان می باشد بهمراه رزینهای اپوكسی استر معمولاً از خشك كن ها كبالت و كلسیم بترتیب به مقدار 04/0 و 02/0 درصد وزن كل رزین جامد بكار رفته است می نمایند و از خشك كن سرب بعلت امتزاج پذیری خوبی با اپوكسی استرها ندارند استفاده  نمی گردد .
استفاده از مقدارحدود 025/0 از مواد ضد رویه در فرمول جهت جلوگیری از هرگونه رویه بندی نیز مفید است .
در ضمن فیلمهای كوره ای از رزینهای اپوكسی كوتاه و متوسط روغن پوریا یا ملامین فرم آلدئید مقاومت عالی ای در مقابل مواد شیمیایی و حلالها دارند .
از آنجائیكه فیلم حاصل از رزینهای ایوكسی شكننده است از اینرو آنانرا با رزینهای دیگری كراس لینك می كنند .
1-    رزینهای اپوكسی ـ فنلیك
2-    رزینهای ایوكسی ـ آمینو
3-    اصلاح رزینهای ایوكسی با رزینهای گروههای فعال اسیدی
رزینهای اپوكسی آمینو :
فیلم حاصل از اصلاح یك رزین اپوكسی با رزین بوریا ـ فرم آلدئید هر چند كه مقاومت شیمیائی كمتری از سیستم فنلیك دارد اما در عوض روشنتر درجه حرارت پخت كمتر و مقاومت زنگ زدگی بیشتر از آن دارد و فاكتور رنگ روشنتر و درجه حرارت پخت كمتر باعث تقدم انتخاب این سیستم بر سیستم ایوكسی ـ فنلیك می گردد .
رزیم ملامین ـ فرم آلدئید به اندازة رزین پوریا فرم آلدئید پذیری خوبی با رزینهای اپوكسی از خود نشان نمی دهند و از اینرو در این زمینه مصرف كمتری از بوریا فرم آلدئید و علاوه بر این ها چسبندگی و سختی فیلم حاصل از رزینهای ملامین ایوكسی كمتر از ملامین آلكید می باشد .
در رزینهای ایوكسی آمینو بر خلاف رزینهای ایوكسی فنلی بعلت خصلت فعالیت زیاد گروه های متبلولی رزینهای آمینو نیازی به استفاده از كاتالیزور و مواد كمكی كنترل كننده فلز نمی باشد زیرا رزینهای آمینو خود نقش مواد كنترل كننده فلز را نیز ایفاء می كنند .
از رزین های اپوكسی با وزن ملكولی حدود 900 ( n=2 ) بهمراه ملامین آلدئید و آلكید رزین كوتاه روغن عوامل احتمالی در رویت دو پدیده كمك می كند .
1-    استفاده از یك حلال كند فرار كه ذرات پیگمانها امكان جابه جا شدن را بدهد .
2-    استفاده از رنگ بر روی سطح یا محیط سرد كه در نتیجه حلال دیرتر تبخیر شده .
3-    تشكیل یك فیلم ضخیم .
4-    استفاه از رنگ بر روی یك آستری كه ضخامتش زیاد است یا هنوز كاملاً خشك نشده ( حلال رنگ رویه ممكن است پیگمان های آستری را در خود حل و در نتیجه بدانها امكان جا به جا شدن را بدهد كه بدین حالت فلورینگ گویند و نباید با حالت سرخ فامی Bleeding اشتباه گرفت ) .
سرخ فام پذیری با بلدینگ (Bleeding ) :
بعضی از دایها یا پیگمانهای رنگی موجود در پوششهای قدیمی یا آستری های زده شده بر روی سطوح ممكن است كه در حلال رنگهای مجددی ك بعنوان رنگ رویه و یا رنگ مجدد بر روی آستریها یا پوششهای قدیمی زده می شوند حل گردند و در نتیجه بسطح فیلم ترشح نمایند كه بدین پدیده اصطلاحاً سرخ فام پذیری یا (Bleeding ) گویند .

طرق جلوگیری :
1-    قبل از اینكه یك فیلم رنگی قرمز یا آلبالوئی رنگ را با یك رنگ روشنتر پوشش مجدد نمائید بهتر است كه ابتدا یك قسمت كوچكی از فیلم قدیمی را با رنگ روشن مورد نظر بپوشانید در صورتی كه بعد از مدتی با پدیده بلیدینگ بر فیلم تازه روبه رو می شوید با اطمینان بقیه سطوح را رنگ بزنید .
2-    هرگز از رنگ رویه ای كه احتمال گلان آن قادر به انحلال پیگمان یا دای مصرفی موجود رنگ یا آستری می باشد نمائید .
3-    در صورتی كه در هنگام رنگ آمیزی با پدیده بلیدینگ روبرو شدید بهتر است كه سطح را كاملاً پاك و جهت رنگ آمیزی مجدد آماده سازید و یا اینكه در صورت توافق مشتری بجای رنگ رویه مورد نظراز یك رویه رنگ با فام دیگر ایجاد نمائید .
كدر شدن یا پلاشینگ :
كدر یا شیری شدن فیلم یك رنگ فوری در اثناء و یا درست بعد از اسپری را پلاشینگ گویند : علت این است كه در صورت تبخیر سریع بیش از حد حلال فوری ، رطوبت موجود در هوای اطراف فیلم كندانس و در صورت نفوذ به فیلم تر ، نیتروسلولز یا دیگر مواد رنگ رسوب نموده و در نتیجه سطح فیلم حالت كدری یا شیری رنگ بخود می گیرد . ( نباید با پدیدة بلومینگ كه در رنگهای روغنی اتفاق می افتد )
حلال فینل كلراید یك ضد رنگ ( رنگبر ) خوبی است .
رنگهای جهت مصرف بر سطوح سیمانی و آجری مناسبند كه رزین بكار رفته در ساخت آسان رزین امولسیونی وینیل آكریلیك و یا استادین بودتادابین باشد . اصولاً به زینك سیلیكات یا سیلیكات روی به عنوان آستری غیره آلی    ( معدنی ) اطلاق می گردد .
سطوح گالوانیزه به سطوح استیلی كه هر دو طرف آن با فلز روی مذاب پوشش داده شده باشند . بدین صورت كه استیل تمیز را در داخل روی مذاب دیب می نمایند تا گالوانیزه گردد . چسبندگی بسیاری از آستریها و رنگها بر سطوح گالوانیزه ضعیف می باشد لذا توصیه می شود كه قبل از استعمال آستری بر روی سطح گالوانیزی ابتدا یك سطح را با واش پرایمر بر اساس رزین پلی وینیل بوتیران p.v پوشش دهید و سپس استفاده از هر نوع آستری رویه دلخواه چسبندگی خوبی بر سطح گالوانیزه فراهم است .
عوامل مؤثر :
1-    استفاده از حلال یا حلالهای بسیار سریع
2-    استفاده از هوای زیاد در پیستوله
3-    تشكیل فیلم در یك اتمسفر روطبتی
طرق جلوگیری از پدیده :
1-    از مصرف یا رنگ آمیزی رنگهای فوری در روزهای بارانی و یا مرطوبت خوداری نمائید .
2-    از مخلوط حلالهای مناسب بعنوان یك حلال فوری استفاده نموده .
3-    در صورت استفاده از رنگ فوری در یك جونامساعد ، حتماً از یك حلال با سرعت تبخیر كند بهمراه حلال فوری استفاده نمائید .
4-    فشار هئای ورودی به پیستوله را كاهش دهد .
در صورت مشاهده پلاشینگ بد در قسمتی از یك فیلم بهتر است كه قسمت پلاش زه را با حلال فوری شستشو داده و مجدداً با ستفاده از یك حلال فوری مناسبتر دیگر آن قسمت را رنگ آمیزی كنید .
جوش یا تاول زدن فیلم “Blisteing ” :
عواملی كه باعث تاول زدن فیلم می گردد .
1-    وجود رطوبت فی مابین سطح فلز رنگ شونده و آستری ویا آستری رنگ رویه
2-    وجود روغن یا كثافات بین سطوح وآستری و یا آستری رنگ رویه
3-    تغییر سریع درجه حرارت
4-    حتی الامكان از تماس فیلم با آب یا رطوبت جلوگیری نمائی .
5-    عدم استفاده از مواد نفتی در هنگام سمباده كاری
6-    كافی نبودن زمان خشك شدن
7-    ضخامت بیش از حد آستری
8-    خشك اسپری نمودن
یك نمونه از روشهای جدید رنگ آمیزی و همچنین تولید رنگ بطور اختصار جهت اطلاع تولید كنندگان رنگ بصورت زیر می باشد .
مزایای این روش :
-    رنگ آمیز سطوح داخلی حفره ها و شیارهای واقع و قطعات كوچك و بزرگ كه به طرق دیگر امكان پذیر نباشد یا مستلزم وقت زیاد باشد .
-    جلوگیری از اتلاف بیش از نیمی از رنگ
-    صرفه جوئی در رنگ و وقت
اصول مهم :
تمایل نسبتاً‌ كمی كه ذرات كلوئیدی در ته نشینی از خود نشان می دهند كمی به جریان بارهای الكتریك آنها مربوط است ـ با توجه به اینكه بارهای الكتریكی همنام یكدیگر را دفع می كنند باعث تجمع آنها در یك نقطه می شود .
به سه علت :
1-    نیروی دافعه بین ذرات با بارهای مشابه
2-    نیرو یا جنبش برونی در دمای بالای صفر مطلق
3-    نیروی جاذبه بین مولكولهای MCAP باذرات كلوئیدی
( ماده كلوئیدی مثل بوتادین ـ استایدین )

طرح توجیهی تولید رنگ - رنگسازی justification plan

 

 (182°F تا 360°F)

 در PH بالای 7 مكرراً بارهای الكتریك فنی بر ذرات كلوئیدی معلق مشاهده می گردد و افزایش دقیق اسید به همچو محلولی ممكن است كه قطبیت بارهای الكتریكی بر ذرات كلوئیدی را معكوس نماید. بنابراین ذرات كلوئیدی در یك میدان جریان الكترسیته مستقیم محلولی با PH به طرف بالا به طرف قطب مثبت آند و در محلولی با PH كمتر به طرف قطب منفی ( كاتد ) حركت خواهد كرد.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

تبلیغات

فروش ورق طلا پتینه کاری در ایران sell patina gold leaf in iran

فروش غلطک طرح دار

غلطک طرح دار

برخی از مطالب سایت

پیمانکار نقاشی ساختمان با ۱۵ سال سابقه کاری با اکثر ارگان ها همکاری داشتم دارای رزومه قوی و اکیپ...
هزینه استخدام نقاش ساختمان در آمریکا   نقاشی مهم‌ترین مرحله دادن هویت به خانه‌ بوده با...
نقاشی ساختمان نصیری: انجام تزیینات ساختمان درتمام نقاط   انجام کلیه کارهای تزیینات ساختمان بازدید...
فروشگاه رنگ و ابزار عطاالهی  کاملترین ابزار فروشی در منطقه ... با نازلترین قیمت.  لوله و...

اینماد

نماد الکترونیکی

حذف آگهی از سایت

برای حذف آگهی تان از سایت، با همان شماره های که در سایت آگهی ثبت کرده اید، عدد 2 (متن پیامک فقط عدد 2 باشد) به شماره 09121943801 پیامک بفرستید و یا تماس بگیرید.

logo-samandehi

تلگرام نقاشی ساختماناینستاگرام نقاشی ساختمانفیسبوک نقاشی ساختمانآپارات نقاشی ساختمانگوگل پلاس نقاشی ساختمانبرنامه اندروید نقاشی ساختمان

کانال یوتیوب نقاشی ساختمانلینکدین نقاشی ساختمانتوییتر نقاشی ساختمانپینترست نقاشی ساختمانگوگل پلاس نقاشی ساختمانبرنامه اندروید نقاشی ساختمان